IT-styrning

Att styra IT är inte en isolerad disciplin. Det är en integrerad del av den totala verksamheten.

  • Det som inte är definierat kan inte styras/ledas
  • Det som inte styrs/leds kan inte mätas
  • Det som inte mäts kan inte förbättras


Behöver din organisation förbättra den effekt IT ger? 


Att styra IT

  • Koppla leveransen från IT mot organisationens behov
  • Säkerställ kvalitet i leveransen
  • Säkerställ den effekt IT ger organisationen


Att förbättra effekten


Vilka steg behöver ni ta för att förbättra effekten?

Var står ni idag?

Vart vill ni?