IT-styrning

Analys & rådgivning

 • Det som inte är definierat kan inte styras/ledas
 • Det som inte styrs/leds kan inte mätas
 • Det som inte mäts kan inte förbättras


Effektdriven IT

Behöver ditt företag förbättra den effekt IT ger?

Styrning och ledning av IT är inte en isolerad disciplin utan en integrerad del av verksamheten. Med tjänsten Effektdriven IT hjälper vi företaget att:

 • Koppla leveranser från IT mot företagets behov
 • Säkerställa kvalitet
 • Säkerställa den effekt IT ger företaget

Detta gör vi genom att analysera IT utifrån perspektiven:

 • Styrning och ledning
 • Organisation
 • Processer
 • Kunskap
 • Ekonomi
 • Infrastruktur
 • System
 • Information