IT-styrning

Lösningar


Marknadskollen

  • Vart är marknaden på väg och vad händer inom IT?
  • Vilka tekniska lösningar kommer och vilka leverantörer kommer bli vinnare?


Utifrån de globala analysföretagens rapporter skapar vi anpassad information och råd till Er organisation. På detta sätt kan Ni lättare göra strategiska vägval inom IT.


Ledning och Styrning

En tjänst för Er organisation om:

  • Befintlig IT-chef behöver stöttning inom ledning och styrning av IT
  • Er organisation inte har behov av en IT-chef på heltid men som behöver rollen på deltid
  • Er organisation under en period behöver hyra en IT-chef på heltid