Molntjänster

Analys & rådgivning


Molnstrategi, analys och rådgivning

Många företag är osäkra hur de ska ställa sig till molntjänster. I vår molnstrategitjänst genomför vi en nulägesanalys av företagets förutsättningar och behov idag och i framtiden. Tillsammans med beslutsfattare inom organisationen går vi igenom olika molnlösningar och hur de passar in bäst.


Funktionstjänster, analys och rådgivning

Vi analyserar de tjänster som Er interna IT-avdelning eller en extern IT-partner levererar. Utifrån analysen ger vi förslag på förbättringsområden för de olika tjänsterna som t.ex. kvalitet, säkerhet och kostnad. Efter att en första analys och råd genomförts kan vi stödja företaget med råd inom området med önskad periodicitet.


Beställarstöd outsourcing och rådgivning

Många organisationer har lagt ut sin IT-drift på en extern leverantör. I dessa fall kan vi stödja Er som beställare i syfte att öka kvalitet och minska kostnader för dessa tjänster.