Molntjänster

Lösningar


Idag finns ett stort utbud av olika molntjänster, från publika molntjänster som t.ex. Google och Microsoft via privata moln hos t.ex. HP och IBM till hybridmoln, dvs en mix av de två förstnämnda.


Vi bygger och förvaltar molntjänster åt våra kunder utifrån varje kunds unika behov. Dessa tjänster baseras på befintliga och väl fungerade molntjänster.

  • Publika moln – Våra lösningar baseras på t.ex. Microsoft O365, Intunes och Azure.
  • Privata moln – Vi skapar kundunika lösningar som baseras på molntjänster från befintliga molnproducenter.
  • Hybrid moln – Vi skapar integrerade lösningar mellan privata och publika moln för att uppnå bästa kvalitet och pris för kunden.