Why Solutions AB startat

1 november startade Erik Sonesson och Johan Scherlin Why Solutions AB.


Why är ett IT-bolag som ställer frågor, analyserar, ger råd och levererar lösningar som ger effekt. 

Varför gör vi detta? Jo, för att vi tror vi kan, för att vi vill och för att vi vågar!


Gör du?